Artykuły

Sortuj według

Święty socjalistycznej Palestyny: Józef Chaim Brenner po polsku

Przekładaniec, Numer 29 - Przekład żydowski. Żydowskość w przekładzie , s. 197-225
Data publikacji online: 8 grudnia 2014
DOI 10.4467/16891864PC.14.022.3007

Niepokorne świadectwo Zagłady a dyscypliny pamięci – Oskarżona: Wiera Gran Agaty Tuszyńskiej w wersji oryginalnej i eksportowej

Przekładaniec, 39 - Przekład i pamięć 2, s. 74-108
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/16891864PC.19.012.11686

A Misbehaved Testimony of the Shoah and the Disciplines of Memory: Vera Gran: The Accused by Agata Tuszyńska in the Original and in Translation

Przekładaniec, 2019 - Translation and Memory, s. 192–225
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/16891864ePC.19.017.11392