Artykuły

Sortuj według

Tradycje serbskiej kultury – modele skodyfikowane i wykreowane

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2016, Volume 11, Issue 4, s. 175–186
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843933ST.16.017.5922

Współczesne oblicza raskołu i herezji w perspektywie kulturowych relacji serbsko-czarnogórskich

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2014, Volume 9, Issue 1, s. 77–84
Data publikacji online: 18 grudnia 2014
DOI 10.4467/20843933ST.14.006.3053

Filozofowie, skandaliści i etnarchowie – twórcy literatury czarnogórskiego oświecenia

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 15, Issue 4, s. 239-251
Data publikacji online: 5 listopada 2020
DOI 10.4467/20843933ST.20.019.12541

Twórczość Petara II Petrovicia Njegoša jako inspiracja dla serbskich koncepcji historiozoficznych XX wieku

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2022, Volume 17, Issue 3, s. 163-173
Data publikacji online: 30 listopada 2022
DOI 10.4467/20843933ST.22.015.16167

Część I. Konteksty historyczne i społeczno-polityczne

Zapomnienie/przemilczenie jako strategia kreowania narodowych kultur Serbów i Czarnogórców (casus św. Savy)

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 81-94
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.006.16358

Perspektywa bałkańska

Pomiędzy „integralnym jugoslawizmem” a  „chrześcijańskim nacjonalizmem” – projekcje wspólnoty  w obrębie serbskiej ideosfery po 1918 roku

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2020, Tom XVI, s. 257-271
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25439561KSR.20.013.13302

SŁOWIANIE W PRZESTRZENI CHRZEŚCIJAŃSTWA

Kulturowe, religijne i geopolityczne wyznaczniki (auto)identyfikacji Czarnogórców

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2017, Tom XIII, s. 223-233
Data publikacji online: 4 stycznia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.17.017.7887