Artykuły

Sortuj według

Związek kompetencji poznawczych ze stylami tożsamości w różnych okresach rozwojowych

Psychologia Rozwojowa, 2017, Tom 22, Numer 3, s. 37-55
Data publikacji online: 13 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843879PR.17.015.7575

Bliskość w relacjach z rodzicami a przywiązanie i poziom intymności doświadczane przez młodych dorosłych

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 4, s. 91-107
Data publikacji online: 20 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843879PR.16.024.6001

Poczucie koherencji a religijność i sposób konstruowania tożsamości osobistej w okresie wyłaniającej się dorosłości

Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20, Numer 4, s. 59–71
Data publikacji online: 26 stycznia 2016
DOI 10.4467/20843879PR.15.022.4465

Związek między rozwojem myślenia moralnego a tendencją do zachowań agresywnych w sytuacjach trudnych w okresie dorastania

Psychologia Rozwojowa, 2010, Tom 15, Numer 2, s. 47-59
Data publikacji online: 30 października 2010

Możliwości kształtowania charakteru uczniów w ocenie nauczycieli

Psychologia Rozwojowa, 2011, Tom 16, Numer 2, s. 53-66
Data publikacji online: 20 września 2011
DOI 10.4467/20843879PR.11.011.0184

Typ orientacji społecznej a sposób konstruowania własnej tożsamości przez młodych dorosłych

Psychologia Rozwojowa, 2012, Tom 17, Numer 3, s. 57-68
Data publikacji online: 20 listopada 2012
DOI 10.4467/20843879PR.12.018.0637

Religijność a rozwój rozumowania moralnego w okresie adolescencji

Psychologia Rozwojowa, 2012, Tom 17, Numer 2, s. 55-70
Data publikacji online: 12 czerwca 2012
DOI 10.4467/20843879PR.12.012.0461

Artykuły empiryczne

Kontrola zdrowia a wsparcie społeczne i satysfakcja z życia w okresie późnej dorosłości

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 2, s. 87–106
Data publikacji online: lipiec 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.014.12269