Artykuły

Sortuj według

Pielgrzymowanie Polaków i Słowaków Drogą św. Jakuba na początku XXI w.

Peregrinus Cracoviensis, 2013, Numer 24 (4), s. 137 – 161
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20833105PC.13.008.3226

Nowe trendy w turystyce religijnej i pielgrzymowaniu Drogą św. Jakuba w Polsce

Peregrinus Cracoviensis, 2016, Numer 27 (2), s. 47–65
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/20833105PC.16.003.8904