Informacje o autorze:

Instytut Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Artykuły

Sortuj według

Wpływ aktywności ruchowej w wodzie na poprawę jakości życia i funkcjonowanie psychomotoryczne osób niepełnosprawnych intelektualnie

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 3, s. 275-282
Data publikacji online: 17 stycznia 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.15.028.4786

Poziom poczucia koherencji u narciarzy niepełnosprawnych i pełnosprawnych w Polsce i w USA

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12, Numer 1, s. 109–114
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20842627OZ.14.012.2904