Artykuły

Sortuj według

Orientacje motywacyjne studentów w uczeniu się a retrospektywna ocena postaw rodzicielskich. Rola płci rodzica i respondenta

Psychologia Rozwojowa, 2017, Tom 22, Numer 4, s. 55-73
Data publikacji online: 13 lutego 2018
DOI 10.4467/20843879PR.17.022.8068

Używanie leków z powodu dolegliwości bólowych i negatywnych stanów emocjonalnych przez uczniów warszawskich  gimnazjów

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12, Numer 1, s. 68–74
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20842627OZ.14.007.2899