Artykuły

Sortuj według

Autonomia adolescentów w świetle ich przywiązania i relacji rodzinnych

Psychologia Rozwojowa, 2012, Tom 17, Numer 3, s. 25-38
Data publikacji online: 20 listopada 2012
DOI 10.4467/20843879PR.12.016.0635