Artykuły

Sortuj według

Plany prokreacyjne i stosowanie antykoncepcji przez Polaków w wieku reprodukcyjnym

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 2, s. 126-134
Data publikacji online: 28 sierpnia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.013.6783

Społeczno-demograficzne i rodzinne uwarunkowania  pierwszych doświadczeń seksualnych i inicjacji seksualnej młodzieży

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 2, s. 144-155
Data publikacji online: 28 sierpnia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.015.6785

Zdrowie seksualne i reprodukcyjne młodzieży

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12, Numer 1, s. 45–55
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20842627OZ.14.005.2897