Artykuły

Sortuj według

Selfies at Horror Sites: Dark Tourism, Ghoulish Souvenirs and Digital Narcissism

Tom 60, Numer 2 (230), s. 405–423
Data publikacji online: 8 grudnia 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.026.7306

20 years of complaints: National Broadcasting Council and the Polish audience's feelings

Tom 59, Numer 3 (227), s. 512–528
Data publikacji online: 7 grudnia 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.034.5909

Wydarzenia medialne i maratony katastrof – jak trauma i terror zmieniają teorię komunikacji

Tom 57, Numer 4 (220), s. 678–693
Data publikacji online: 5 lutego 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.037.2838

Kultura strachu w polskiej prasie brukowej

Tom 57, Numer 3 (219), s. 493–506
Data publikacji online: 29 grudnia 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.028.2362

#Humanity washed ashore. Visual metaphors and emotions in social media

Tom 61, Numer 2 (234), s. 209–223
Data publikacji online: 28 października 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.015.9110

Artykuły i rozprawy

Artykuły i rozprawy: Walery Pisarek jako uczony i organizator życia naukowego

Professor Walery Pisarek — an Architect of Polish Media Studies

Tom 62, Numer 2 (238), s. 15-32
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.010.10535

Z życia naukowego

Międzynarodowa konferencja pt. „Rola medialnych i transmedialnych procesów narracyjnych w identyfikacji postaw patriotycznych Polaków” w Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków, 7–8.11.2019 r

Tom 63, Numer 1 (241), s. 140-143
Data publikacji online: 18 marca 2020

V Światowe Forum Mediów Polonijnych: Media Wobec Sytuacji Kryzysowych

Tom 66, Numer 1 (253), s. 141–143
Data publikacji online: 31 marca 2023
DOI 10.4467/22996362PZ.23.011.17203

Sprawozdanie z konferencji „Współczesne Media XI. Przemoc w mediach”

Tom 62, Numer 3 (239), s. 111-115
Data publikacji online: 2 września 2019

Korespondentki wojenne. Współczesne Kasandry i Amazonki

Tom 63, Numer 4 (244), s. 145-148
Data publikacji online: 21 października 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.036.12702

Book Reviews

Fact-Checking and Fake News Verification in the Wake of the Pandemic and Ensuing Infodemic

Tom 64, Numer 2 (246), s. 127–130
Data publikacji online: 21 czerwca 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.016.13481