Artykuły

Sortuj według

Der Strategische Stil Von Bündnis 90/den Grünen In Der Bundestagswahl 2009 Analysiert am Beispiel Ihrer Wahlplakatierung

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 3 (219), s. 517–525
Data publikacji online: 29 grudnia 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.030.2364

Der Strategische Stil Von Bündnis 90/den Grünen In Der Bundestagswahl 2009 Analysiert am Beispiel Ihrer Wahlplakatierung

, s. 517–525
Data publikacji online: 29 grudnia 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.030.2364

Zróżnicowanie zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego  w latach 2013–2016 w polskich miastach 

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 154, s. 55-70
Data publikacji online: 3 czerwca 2018
DOI 10.4467/20833113PG.18.009.8761