Artykuły

Sortuj według

Tylko Rock – rezultaty badań nad miesięcznikiem

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 3 (219), s. 565–591
Data publikacji online: 29 grudnia 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.033.2367

Z historii mediów

Strategie genologiczne krajowej prasy muzycznej w latach 70. XX w. (jazz, rock, pop) 

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 4 (240), s. 205–220
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.053.11057

Z historii prasy

Na początku był Jazz. 60 lat prasy muzycznej (jazz, rock) w Polsce

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 1 (229), s. 183–200
Data publikacji online: 27 czerwca 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.014.6780