Artykuły

Sortuj według

Marsz „Obudź się, Polsko!” w relacjach polskich stacji telewizyjnych. Część II: Wieczorne serwisy informacyjne

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 4 (220), s. 809–830
Data publikacji online: 5 lutego 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.045.2846

Marsz „Obudź się, Polsko!” w relacjach polskich stacji telewizyjnych. Część pierwsza

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 3 (219), s. 592–620
Data publikacji online: 29 grudnia 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.034.2368