Artykuły

Sortuj według

CFD modelling of air flow and transport of contaminants in a passive house

Czasopismo Techniczne, 2014, Budownictwo Zeszyt 3-B (8) 2014, s. 443-453
Data publikacji online: 13 października 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.266.3354