Artykuły

Sortuj według

Zagraniczni aktorzy wydarzeń w prasie polskiej i brytyjskiej: analiza porównawcza

Zeszyty Prasoznawcze, ,
Data publikacji online: 1997

Obraz świata w polskiej prasie w 1994 roku: liczby i stereotypy

Zeszyty Prasoznawcze, ,
Data publikacji online: 1995

Dobro, zło i inne wartości w czasopismach młodzieżowych

Zeszyty Prasoznawcze, ,
Data publikacji online: 2000

Artykuły i rozprawy: Walery Pisarek jako uczony i organizator życia naukowego

Walerego Pisarka metoda badania słów i wyrażeń sztandarowych – klucz do zrozumienia zmian społecznej świadomości

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 153-172
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.018.10543

Wspomnienia - Walery Pisarek w naszej pamięci

Walery Pisarek: Mistrz i Promotor

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 263–269
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.029.10554

Kronika naukowa

Kronika naukowa

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 3 (235), s. 598-608
Data publikacji online: 2018