Artykuły

Sortuj według

Kompetencje relacyjne młodych dorosłych nieposiadających i posiadających partnera życiowego

Psychologia Rozwojowa, 2012, Tom 17, Numer 2, s. 87-100
Data publikacji online: 12 czerwca 2012
DOI 10.4467/20843879PR.12.014.0463

Language economy in short text messages

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2011, Volume 128, Issue 1, s. 7-21
Data publikacji online: 10 grudnia 2011
DOI 10.2478/v10148-011-0012-6

Raporty z badań

Specyfika funkcjonowania rodziny w percepcji adolescentów i młodych dorosłych a formowanie się ich tożsamości

Psychologia Rozwojowa, 2014, Tom 19, Numer 2, s. 103–120
Data publikacji online: 25 września 2014
DOI 10.4467/20843879PR.14.014.2292