Artykuły

Sortuj według

Monarchia w poszukiwaniu nowego status quo. Sytuacja polityczna w Koronie przed unią horodelską, 1399–1413

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (2), s. 195–220
Data publikacji online: 15 stycznia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.010.2738