Artykuły

Sortuj według

Bizantyńskie freski w sandomierskiej katedrze: królewski dar na chwałę Bożą czy odblask idei unii horodelskiej?

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (2), s. 235–255
Data publikacji online: 15 stycznia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.012.2740