Informacje o autorze:

Redaktor naczelny „Rocznika Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego”.

Artykuły

Sortuj według

Miejsce unii horodelskiej w polsko-litewskich negocjacjach unijnych w latach 1492–1506

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (2), s. 339–365
Data publikacji online: 15 stycznia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.016.2744