Artykuły

Sortuj według

Tradycja unii horodelskiej jako argument polityczny w stosunkach polsko-litewskich w czasach Wazów. Przyczynek do badań

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (2), s. 385–393
Data publikacji online: 15 stycznia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.018.2746