Artykuły

Sortuj według

Handel polski z krajami Afryki – tendencje i potencjał rozwoju

Tom 35/1, s. 236–251
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.018.5599

Tendencje i czynniki zmian międzynarodowej pozycji inwestycyjnej krajów Unii Europejskiej w latach 2000–2012

Tom 33, s. 17–32
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.001.2386