Artykuły

Sortuj według

Uczestnictwo Unii Europejskiej w globalnym łańcuchu wartości

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 47–61
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.003.2388

Handel zagraniczny Polski. Analiza z wykorzystaniem statystyk wartości dodanej

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 265–278
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.020.5601