Joanna Michalczyk

Artykuły

Sortuj według

Systemy jakości żywności i inne formy wyróżnienia produktów wysokiej jakości w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Tom 33, s. 113–124
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.008.2393