Artykuły

Sortuj według

Znaczenie porozumień o partnerstwie gospodarczym (EPAs) dla integracji regionalnej w Afryce Subsaharyjskiej

Tom 35/1, s. 197–208
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.015.5596

Postscriptum. Komentarze do rozmowy

Numer 1-2 (5-6) 2009: Polonistyka - trwanie czy zmiana?, s. 37-70
Data publikacji online: 2009

Obsługa celna i wprowadzanie towarów do obrotu na jednolitym rynku Unii Europejskiej – wybrane aspekty z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu towarowego

Tom 33, s. 166–179
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.012.2397

Funkcjonowanie unii celnej między Unią Europejską a Turcją – stan i perspektywy

Tom 38, s. 24–37
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/23539496IB.19.002.11501