Artykuły

Sortuj według

Rola luki technologicznej w wymianie handlowej Polski. Estymacja panelowa modelu grawitacyjnego

Tom 35/1, s. 325–341
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.024.5605

Umowy inwestycyjne Unii Europejskiej i jej państw członkowskich – porównanie BIT i RTA

Tom 33, s. 33–46
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.002.2387

Umowa o Partnerstwie Handlowo-Inwestycyjnym między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską jako narzędzie międzynarodowej współpracy gospodarczej

Tom 33, s. 199–213
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.014.2399