Joanna Garlińska-Bielawska

Artykuły

Sortuj według

Znaczenie porozumień o partnerstwie gospodarczym (EPAs) dla integracji regionalnej w Afryce Subsaharyjskiej

Tom 35/1, s. 197–208
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.015.5596

Idea federacji politycznej w praktyce integracji państw Afryki Wschodniej

Tom 33, s. 238–248
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.017.2402

Funkcjonowanie unii celnej między Unią Europejską a Turcją – stan i perspektywy

Tom 38, s. 24–37
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/23539496IB.19.002.11501