Sebastian Bobowski

Artykuły

Sortuj według

Wyzwanie konsolidacji fiskalnej Abenomiki

Tom 35/2, s. 13–26
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.043.5624

Multilateralny kontekst projektu trójstronnego porozumienia o wolnym handlu pomiędzy Chinami, Japonią i Republiką Korei

Tom 33, s. 262–272
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.019.2404