Karolina Pawlak

Artykuły

Sortuj według

Skutki potencjalnej liberalizacji  światowego handlu rolnego dla sektora rolno-żywnościowego państw ASEAN

Tom 33, s. 273–284
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.057.2686