Agnieszka Hajdukiewicz

Artykuły

Sortuj według

Od Bali do Nairobi – nowy impuls dla wielostronnej liberalizacji handlu rolnego na forum WTO

Tom 35/1, s. 209–221
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.016.5597

Kwestie dotyczące rolnictwa w negocjacjach Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji

Tom 33, s. 285–296
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI DOI 10.4467/23539496IB.13.020.2405