Artykuły

Sortuj według

Poziom autonomii filii zagranicznych polskich przedsiębiorstw. Wyniki badń empirycznych

Tom 35/2, s. 309–322
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.066.5647

Geograficzna lokalizacja spółek bezpośredniego inwestowania polskich przedsiębiorstw w kontekście podnoszenia konkurencyjności organizacji

Tom 33, s. 430–443
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.031.2416