Artykuły

Sortuj według

Kierunki i tendencje procesu koncentracji działalności badawczo-rozwojowej korporacji transnarodowych

Tom 35/2, s. 379–391
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.071.5652

Otwarta innowacja a internacjonalizacja działalnooeci badawczo-rozwojowej współczesnych przedsiębiorstw

Tom 33, s. 459–469
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.033.2418

WYZWANIA GOSPODARKI GLOBALNEJ

Intensywność nakładów na badania i rozwój w regionach Unii Europejskiej w ujęciu przestrzennym

Tom 37, s. 142–156
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.010.9383