Artykuły

Sortuj według

„I litość bierze patrzeć na te turystki…” – ubiory sportowe i rekreacyjne w Galicji jako zjawisko odzwierciedlające przemiany mentalności

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (3), s. 675–692
Data publikacji online: 14 stycznia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.032.2760