Edycje tekstów źródłowych

Sortuj według

O niemieckich planach ofensywy na Bliskim i Środkowym Wschodzie (1941–1942)

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (4), s. 859-878
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.049.11665

Nowości wydawnicze

Christian Ingrao, Czarni myśliwi. Brygada Dirlewangera, przekład Wojciech Gilewski, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011, ss. 303

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (3), s. 795–799
Data publikacji online: 14 stycznia 2015