Artykuły

Sortuj według

Horodło z perspektywy XX–XXI wieku: pamięć modernizacji, pamięć republiki, pamięć imperium

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (2), s. 435–458
Data publikacji online: 15 stycznia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.021.2749