Artykuły

Sortuj według

Szlachta prowincjonalna wobec unii polsko-litewskiej

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (2), s. 459–480
Data publikacji online: 15 stycznia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.022.2750

Tarnowscy z Tarnówki i Boczków herbu Jelita

Studia z Dziejów Średniowiecza, 2016, Nr 20 (2016), s. 307-322
Data publikacji online: 7 października 2016