Artykuły

Sortuj według

Polityka nadań wielkich książąt litewskich na Żmudzi w pierwszej połowie XV wieku

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (2), s. 481–510
Data publikacji online: 15 stycznia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.023.2751