CV:

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, zastępca Dyrektora Instytutu Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Artykuły

Sortuj według

Kariera, pochodzenie społeczne i wykształcenie episkopatu metropolii lwowskiej (do 1412 roku halickiej) w pierwszej połowie XV wieku

Prace Historyczne, 2006, Numer 133, s. 31-41
Data publikacji online: 2006

Sobór w Konstancji wobec monarchii polsko-litewskiej

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (2), s. 511–529
Data publikacji online: 15 stycznia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.024.2752

Stephen Báthory’s attitude towards the University of Krakow

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, Tom XXX, s. 13-28
Data publikacji online: 9 lipca 2021
DOI 10.4467/2543733XSSB.21.003.13796

Epidemie w dziejach Wadowic w okresie przedrozbiorowym – studium przypadku miasta małopolskiego

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/2, s. 192-209
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.011.14993