Artykuły

Sortuj według

Wielkie Księstwo Litewskie i Królestwo Polskie za czasów Jagiełły i Witolda w latopisarstwie ruskim

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (2), s. 583–597
Data publikacji online: 15 stycznia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.027.2755