Artykuły

Sortuj według

Event marketing – lokalna sztuka „uwodzenia” na przykładzie „Dziennika Zachodniego”

Zarządzanie Mediami, 2017, Tom 5, Numer 2, s. 61–78
Data publikacji online: 26 września 2017
DOI 10.4467/23540214ZM.17.005.7294

Zarządzanie zasobami ludzkimi w mediach publicznych. Studium przypadku TVP Katowice

Zarządzanie Mediami, 2016, Tom 4, Numer 2, s. 69-96
Data publikacji online: 28 października 2016
DOI 10.4467/23540214ZM.15.006.5513

Wybrane aspekty prawne tabloidyzacji mediów. Ochrona wizerunku osób powszechnie znanych

Zarządzanie Mediami, 2016, Tom 4, Numer 2, s. 113-129
Data publikacji online: 28 października 2016
DOI 10.4467/23540214ZM.15.008.5515

Wykorzystanie najnowszych narzędzi cyfrowych w pracy regionalnych dziennikarzy na przykładzie „Dziennika Zachodniego”

Zarządzanie w Kulturze, 2016, Tom 17, Numer 2, s. 167–184
Data publikacji online: 31 marca 2016
DOI 10.4467/20843976ZK.16.012.4486

Nowe oblicze komunikacji. Wybrane aspekty prawne i etyczne rozpowszechniania treści w cyberprzestrzeni

Zarządzanie Mediami, 2015, Tom 3, Numer 2, s. 107–120
Data publikacji online: 5 lutego 2016
DOI 10.4467/23540214ZM.15.007.4311

Transformacja prasy w erze mediów cyfrowych. Studium przypadku Gazeta Wyborcza

Zarządzanie Mediami, Tom 2, Numer 3, s. 111-127
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/23540214ZM.14.009.3571

Marketing medialny a dialogowość Internetu

Zarządzanie Mediami, 2015, Tom 3, Numer 1, s. 59-75
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/23540214ZM.15.004.3579

Cyfryzacja ośrodków regionalnych TVP

Zarządzanie Mediami, Tom 2, Numer 1, s. 51–64
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/23540214ZM.14.004.3117

Publiczne media regionalne – między misją a rynkiem

Zarządzanie Mediami, Tom 1, Numer 4, s. 229–247
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/23540214ZM.13.015.2892

Media publiczne – państwo, społeczeństwo, rynek

Zarządzanie Mediami, Tom 1, Numer 1 , s. 11–32
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/23540214ZM.13.003.2294

Misja regionalnych stacji telewizji publicznej w Polsce

Zarządzanie w Kulturze, 2010, Tom 11, s. 115-127
Data publikacji online: 1 września 2010

Etyka w zarządzaniu organizacją medialną – nierealne ideały czy cele? Wpływ przywódcy na organizację medialną. Ted turner i rupert murdoch – wybrane aspekty działań zarządczych z perspektywy etyki zarządczej

Zarządzanie Mediami, 2017, Tom 5, Numer 4, s. 179-206
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/23540214ZM.17.012.8548