Artykuły

Sortuj według

Recenzja: V. Zayas, C. Hazan (eds.) 2015, Bases of Adult Attachment: Linking Brain, Mind and Behavior. New Jork: Springer

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 3, s. 115-119
Data publikacji online: 14 listopada 2016

Kationowa pojemność wymienna gleb na różnym podłożu geologicznym w Górach Stołowych

Prace Geograficzne, 2013 , Zeszyt 135, s. 7-20
Data publikacji online: luty 2014
DOI 10.4467/20833113PG.13.020.1548

Zagadnienie tożsamości w ujęciach Dana P. McAdamsa i Erika H. Eriksona

Psychologia Rozwojowa, 2010, Tom 15, Numer 4, s. 93-102
Data publikacji online: 20 stycznia 2011

Artykuły empiryczne

Specyfika rozwojowa struktury pamięci dzieciństwa w biegu dorosłego życia – wyniki badań narracyjnych

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 4, s. 63–76
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.027.13435

Recenzja

Recenzja: L. Alan Sroufe, Byron Egeland, Elizabeth A. Carlson, W. Andrew Collins (2021). Rozwój osoby. Ryzyko i adaptacja od narodzin do dorosłości. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 4, s. 105-111
Data publikacji online: marzec 2022
DOI 10.4467/20843879PR.21.030.15486

Recenzje i sprawozdania

Recenzja Książki: Brian Schiff (2017) A New Narrative For Psychology. New York (Us): Oxford University Press

Psychologia Rozwojowa, 2019, Tom 24, Numer 1, s. 99–104
Data publikacji online: 20 marca 2019

Recenzja książki: R. J. Sternberg & J. Glück (Eds.) (2019), The Cambridge handbook of wisdom. Cambridge University Press

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 2, s. 109–112
Data publikacji online: lipiec 2020

Sprawozdanie z VII Konferencji Psychologii Narracyjnej: „Narracja i Rozwój”, 27–29 września 2018 r., Kazimierz Dolny

Psychologia Rozwojowa, 2019, Tom 24, Numer 2, s. 109-111
Data publikacji online: 13 września 2019

Sprawozdania i recenzje

Recenzja: Identity and Story. Creating Selfin Narrative. Red. D.P. McAdams, R. Josselson, A. Lieblich.

Psychologia Rozwojowa, 2009, Tom 14, Numer 1, s. 89-92
Data publikacji online: 2009

Inne

Dryll E., Cierpka A. (2011), Psychologia narracyjna. Tożsamość, dialogowość, pogranicza

Psychologia Rozwojowa, 2012, Tom 17, Numer 1, s. 126-126
Data publikacji online: 24 maja 2012