Artykuły

Sortuj według

Szpitale prywatne w Polsce – znaczenie w systemie lecznictwa oraz potencjał rozwoju

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 3, s. 185-196
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.024.7804

Ekonomiczna ewaluacja programów z zakresu zdrowia publicznego – przegląd wytycznych międzynarodowych

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2016, Tom 14, Numer 4, s. 259-265
Data publikacji online: 2 grudnia 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.16.027.5896

Udział jednostek samorządu terytorialnego w finansowaniu zadań z zakresu ochrony zdrowia

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2009, Tom 7, Numer 1, s. 31-41
Data publikacji online: 2009

Rola funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w finansowaniu inwestycji w obszarze ochrony zdrowia w Polsce

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12 Numer 3, s. 228–238
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.14.024.3442

Koordynacja podaży usług szpitalnych – doświadczenia międzynarodowe a sytuacja w Polsce

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12 Numer 2, s. 116–128
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20842627OZ.14.013.3105

Hospital sector in the United States – basic characteristics and current financial challenges

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12 Numer 2, s. 192–202
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20842627OZ.14.021.3113

Szpitale niepubliczne w województwie małopolskim – profil działalności oraz znaczenie w systemie lecznictwa

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2010, Tom 8, Numer 1, s. 137-148
Data publikacji online: 2010

Uwarunkowania funkcjonowania szpitali we współczesnej Europie ze szczególnym uwzględnieniem zasobów kadrowych

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10, Numer 3, s. 143–153
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.13.016.1164

Sprawozdania