Artykuły

Sortuj według

Współpraca z partnerami instytucjonalnymi a innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych

Tom 35/2, s. 338–349
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.068.5649

Introduction to numerical modeling of electromagnetic wave field on the example of georadar data recorded in river dike

Środowisko Zeszyt 2-Ś (24) 2015, s. 39-53
Data publikacji online: 13 kwietnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.15.225.4611

Wpływ zakorzenienia przedsiębiorstwa na przewagę konkurencyjną – perspektywa korporacji transnarodowej

Tom 33, s. 495–505
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.036.2421

The application of non-standard GPR techniques for the examination of river dikes

Volume 7, s. 121-138
Data publikacji online: 25 lipca 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.110.8805