Artykuły

Sortuj według

Poczucie jakości życia osób długowiecznych

Psychologia Rozwojowa, 2012, Tom 17, Numer 1, s. 101-115
Data publikacji online: 24 maja 2012
DOI 10.4467/20843879PR.12.008.0383

Sprawozdania i recenzje

Robert D. Hill (2010), Pozytywne starzenie się

Psychologia Rozwojowa, 2010, Tom 15, Numer 4, s. 109-112
Data publikacji online: 20 stycznia 2011