Artykuły

Sortuj według

Relacje polsko-niemieckie w Unii Europejskiej i NATO na początku XXI w. Próba bilansu

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2015, Tom XXIII, s. 117-148
Data publikacji online: 18 marca 2016

Die politische Debatte zur zweiten Systemreform der Europäischen Union in Deutschland (2011–2012)

Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten, 2014, Zeszyt 2 (2014), s. 201–208
Data publikacji online: 27 czerwca 2014
DOI 10.4467/23534893ZG.14.012.2934