Artykuły

Sortuj według

Dumni z pieniędzy. Artysta jako przedsiębiorca w (sub)kulturze hiphopowej

Zarządzanie w Kulturze, 2015, Tom 16, Numer 1, s. 61–79
Data publikacji online: 3 lutego 2015
DOI 10.4467/20843976ZK.15.005.3040