CV:

Katedra Psychologii Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego, Katowice

Artykuły

Sortuj według

Aktywność własna jako czynnik rozwoju wybitnych twórców

Psychologia Rozwojowa, 2012, Tom 17, Numer 1, s. 65-76
Data publikacji online: 24 maja 2012
DOI 10.4467/20843879PR.12.005.0380

Artykuły empiryczne

Tożsamość płciowa w narracjach żołnierek Armii Czerwonej, uczestniczek II wojny światowej

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 4, s. 85-101
Data publikacji online: marzec 2022
DOI 10.4467/20843879PR.21.029.15485