CV:

HUMAK University of Applied Sciences w Helsinkach

Artykuły

Sortuj według

Types of Innovations in Cultural Organizations

International Journal of Contemporary Management, 2015, Numer 14(1), s. 67-78
Data publikacji online: 13 listopada 2015

Managerial Innovation Effects in Public Cultural Institutions – Monitoring Issues

International Journal of Contemporary Management, 2013, Numer 12(3), s. 66-79
Data publikacji online: 2013

Zmiany w sposobach zarządzania a pomiar efektywności zarządzania w instytucjach kultury

Zarządzanie w Kulturze, Tom 7, s. 107-112
Data publikacji online: 2006

Role menedżerskie koordynatora projektów unijnych realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 2 (26), s. 203–215
Data publikacji online: 22 września 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.14.017.2351

Korzyści wdrażania innowacji organizacyjnych w publicznych instytucjach kultury

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 3 (15), s. 25–37
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.12.020.0487

W poszukiwaniu znaczenia zarządzania kulturą

Zarządzanie w Kulturze, 2010, Tom 11, s. 19-30
Data publikacji online: 1 września 2010

Deconstructing Design to Facilitate its Research Within Public Service Organiszations

International Journal of Contemporary Management, 2017, Numer 16(3), s. 189–208
Data publikacji online: 23 marca 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.17.028.7548