Artykuły

Sortuj według

Constitutional History 2000–2015: Slovak Republic

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 1, s. 1–34
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.001.8573

Edition of the Provisional Judicial Rules of the Judex-Curial Conference from 1861 and the Methodology of Editions of Historical Legal Sources

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 3, s. 463–483
Data publikacji online: 16 lutego 2015
DOI 10.4467/20844131KS.14.035.3100