Artykuły

Sortuj według

O kompleksach historyków i nowej, absolutnej niewiedzy: po co i jak uczyć prawników historii?

Zeszyt 3, s. 319–325
Data publikacji online: 20 października 2015
DOI 10.4467/20844131KS.15.019.3996

The Edition and Publication of Historical Sources in Poland from the Perspective of Historians of Political and Legal Thought

Tom 7, Zeszyt 3, s. 517–525
Data publikacji online: 16 lutego 2015
DOI 10.4467/20844131KS.14.038.3103