CV:

Wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim, wicedyrektor (2008–2012) oraz dyrektor (2012–2016) Instytutu Kultury na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od stycznia 2016 roku zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie ds. Strategii, Rozwoju i Komunikacji. Specjalista w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym, zwłaszcza szlakami dziedzictwa kulturowego (autor monografii Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania). Interesuje go wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w kontekście zachowania autentyzmu miejsca oraz zagadnienie współczesnych ekspozycji muzealnych. Zajmuje się również problematyką zarządzania publicznymi instytucjami kultury. Inicjator i koordynator projektu badawczego „Krakowski odbiorca kultury”.

Artykuły

Sortuj według

Zabytkowe świątynie drewniane – model zarządzania na przykładzie kościoła św. Leonarda w Lipnicy Murowanej

Zarządzanie w Kulturze, Tom 7, s. 55-59
Data publikacji online: 2006

Zarządzanie marką a rynek usług kulturalnych – na przykładzie Szlaku Architektury Drewnianej

Zarządzanie w Kulturze, Tom 7, s. 123-128
Data publikacji online: 2006

Wyrwany z nicości

Zarządzanie w Kulturze, Tom 8, s. 159-165
Data publikacji online: 2007

Czy zapałki są dziedzictwem kulturowym?

Zarządzanie w Kulturze, Tom 10, s. 13-18
Data publikacji online: 2009

Muzeum w przestrzeni publicznej. Przyczynek do praktyki zarządzania instytucjami kultury

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 3 (15), s. 51–63
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.12.022.0489

Zarządzanie przestrzenią miast historycznych jako sposób ochrony i kształtowania dziedzictwa kulturowego (na przykładzie Krakowa)

Zarządzanie w Kulturze, 2010, Tom 11, s. 45-53
Data publikacji online: 1 września 2010

Wprowadzenie

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 4, s. VII-VIII
Data publikacji online: 12 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.037.11716

Wprowadzenie

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 3, s. VII-VIII
Data publikacji online: październik 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.025.11484

Strategie marketingowe w muzeach

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 4, s. 489-502
Data publikacji online: 12 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.029.11708