Artykuły

Sortuj według

Systematyka źródeł prawa bartnego przedrozbiorowej Rzeczpospolitej

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 3, s. 419–466
Data publikacji online: 16 lutego 2018
DOI 10.4467/20844131KS.17.014.7558

Dwudzieste pierwsze Forum Młodych Historyków Prawa: „Law in Transition”

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 1, s. 139-140
Data publikacji online: 15 czerwca 2016

The 9th International Legal History Conference “History of Labour Law and Social Policy”

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 1, s. 141
Data publikacji online: 15 czerwca 2016

Tomasz Kucharski, Instytucja egzorbitancji w systemie prawnoustrojowym Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, 342 ss.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 4, s. 441–445
Data publikacji online: 31 marca 2016
DOI 10.4467/20844131KS.15.026.4886

Źródła poznania prawa bartnego przedrozbiorowej Rzeczypospolitej

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 2, s. 229–255
Data publikacji online: 30 sierpnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.013.8777

Wizerunek pełnomocnika procesowego w polskich utworach literackich i piśmiennictwie politycznym XVI i XVII stulecia

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Ahead of Print 1 (2023), Zeszyt 1,
Data publikacji online: 31 marca 2023

Wizerunek sędziego w polskich utworach literackich i piśmiennictwie politycznym XVI i XVII stulecia

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 4, s. 469-489
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.035.12760

A Survey of Sources of Honey Hunting Law in Poland Prior to 1795

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Zeszyt specjalny, wersja anglojęzyczna 2018, s. 131-178
Data publikacji online: 5 grudnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.035.9123

Kronika wydarzeń naukowych

The International Conference “Unions of States in the Past. Theory and Practice” (Jagiellonian University, Kraków, September 20, 2019)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 1, s. 111-112
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.010.11776

Recenzje

„Coram iudicio”. Studia z dziejów kultury prawnej w miastach późnośredniowiecznej Polski, red. Agnieszka Bartoszewicz, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013, 166 s.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 3, s. 545–548
Data publikacji online: 16 lutego 2015